Cở chữ: 03:03 PM,14/03/2019
Đại hội thường niên năm 2018: Hợp tác xã thương mại dịch vụ Trà Cú

          Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Hợp tác xã thương mại dịch vụ (TMDV) Trà Cú tổ chức Đại hội thường niên nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thị trấn Trà Cú cùng các thành viên Hợp tác xã TMDV Trà Cú.Ông Lê Thanh Sơn – Huyện ủy viên, Bí thư thị trấn Trà Cú

 trao tặng giấy khen cho các thành viên HTXTMDV Trà Cú

 

          Qua quá trình hoạt động đến nay Hợp tác xã TMDV Trà Cú có 35 thành viên, tăng 12 thành viên so với năm 2017. Đặc biệt trong năm 2018, Hợp tác xã đạt tổng doanh thu 708.684.205 đồng; nộp thuế 72.868.420 đồng, lợi nhuận sau thuế 152.944.650 đồng, lợi nhuận chia cổ tức 103.161.166 đồng. Trong năm qua,  Hợp tác xã còn đầu tư khoảng 82 triệu đồng để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, giải quyết việc làm thường xuyên cho 07 lao động, với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/lao động/tháng.
          Theo đó, Hợp tác xã thường xuyên nhắc nhở các hộ tiểu thương nâng cao chất lượng kinh doanh, đồng thời Hợp tác xã còn sửa chữa các khẩu hiệu, pano và các bảng nội quy, quy định khu vực chợ. Trong năm, Hợp tác xã tổ chức được 05 cuộc để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho 85 hộ kinh doanh về công tác trật tự, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị.
           Trong thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục phát huy lợi thế của Hợp tác xã, đồng thời mở rộng dịch vụ, giao lưu hàng hóa với các địa phương khác, tăng cường công tác quản lý về đăng ký kinh doanh, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả trong thương mại, vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thường xuyên giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, vận động mở thêm cửa hàng nông sản thực phẩm, phục vụ sản phẩm chất lượng an toàn cho người tiêu dùng. Cải tạo nhà lồng, chợ vải, sửa chữa và đi bê lại nhà lồng chợ; xây dựng đường cống thoát nước khu vực thực phẩm tươi sống, không để ứ đọng mùa mưa bão làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh mua bán của hộ tiểu thương tại chợ.
          Qua đó, Hợp tác xã đưa ra chỉ tiêu trong năm 2019, là doanh thu 732.083.280 đồng, đồng thời phát triển tín dụng nội bộ trong Hợp tác xã, dự tính ban đầu Hợp tác xã sẽ hỗ trợ vốn cho thành viên với số tiền gốc là 300 triệu đồng với lãi suất 1,5%/tháng, từ đó tạo thêm niềm tin, động lực cho thành viên Hợp tác xã an tâm phát triển kinh doanh đạt hiệu quả.

Ren Huỳnh

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập