Cở chữ: 03:23 PM,28/12/2018
Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Tử bước đầu khởi sắc

          Hiếu Tử là xã nông thôn mới của huyện Tiểu Cần, xã có 07 ấp, với diện tích đất tự nhiên 2.642,35ha, diện tích đất trồng lúa 1.875ha, diện tích cây lâu năm 323ha, diện tích nuôi thủy sản 07ha, còn lại diện tích khác. Xã có 2.908 hộ, dân tộc Khmer chiếm 67%. Đa phần người dân địa phương sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay còn phụ thuộc vào rất lớn vào thời tiết, khí hậu, sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra còn nhỏ lẻ, ít có sản phẩm mang tính hàng hóa. Các tổ hợp tác nông nghiệp chưa mạnh dạn hợp tác, liên kết để làm ăn lớn hơn do thiếu thông tin, thiếu kiến thức và kinh nghiệm quản lý…
          Hợp tác xã được thành lậpÔng Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp Hiếu Tử thăm cánh đồng sản xuất lúa sử dụng phân bón vi sinh của thành viên HTX sản xuất tại ấp Lò Ngò, xã Hiếu Tử.

 

          Với tình hình kinh tế hội nhập hiện nay, cộng với diễn biến khí hậu bất  thường nên người dân gặp không ít khó khăn trong việc làm ăn manh mún, nhỏ lẻ. Nông dân sản xuất bị thương lái ép giá từ đầu vào (vật tư nông nghiệp) đến đầu ra sản phẩm (hàng hóa nông sản). Từ đó, Đảng ủy, UBND xã Hiếu Tử ra quyết đinh và kế hoạch tổ chức vận động nông dân và thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hiếu Tử. HTX Nông nghiệp Hiếu Tử ra đời là một nhu cầu tất yếu, khách quan trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, liên kết giữa các thành viên là các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, có đủ điều kiện tổ chức hoạt động theo hướng đa năng, đa ngành nghề, mở rộng sản xuất, tăng tính cạnh tranh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động và HTX.
          Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, ngày 20/11/2012 và các văn bản pháp lý về thành lập và hoạt động của HTX, ngày 30/12/2017, HTX Nông nghiệp Hiếu Tử được thành lập. Ngày 18/01/2018, được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiểu Cần cấp chứng nhận đăng ký HTX. HTX Nông nghiệp Hiếu Tử có trụ sở đặt tại ấp Tân Đại, hoạt động các ngành nghề kinh doanh, gồm: Sản xuất nông nghiệp; Cung ứng các dịch cho sản xuất nông nghiệp; Kinh doanh mua, bán các sản phẩm nông nghiệp; Khai thác quản lý chợ; Dịch vụ tính dụng nội bộ, có vốn điều lệ 500 triệu đồng. Buổi đầu thành lập có 139 thành viên tự nguyện tham gia hoạt động với số vốn đăng ký 255 triệu đồng. Đến tháng 8/2018, HTX Nông nghiệp Hiếu Tử có 122 thành viên tham gia hoạt động, góp vốn được 126,3 triệu đồng. Diện tích sản xuất của các thành viên HTX Nông nghiệp Hiếu Tử hiện nay 430,1ha, trong đó, diện tích trồng lúa là 308,1ha, diện tích còn lại là cây lâu năm, trồng màu và nuôi thủy sản.
          Do nông dân sản xuất theo truyền thống nên thường không đúng lịch thời vụ; bị các chủ máy gặt đập liên hợp nâng giá không hợp lý và bị các thương lái ép giá sau thu hoạch, từ đó, chi phí sản xuất cao, nông dân đầu tư sản xuất lợi nhuận thấp, có hộ bị thua lỗ sau thu hoạch nên HTX đã tổ chức lại hình thức sản xuất. Đến vụ mùa, HTX thông báo cho nhân dân xuống giống đúng lịch thời vụ và sử dụng cùng một loại giống lúa để thuận tiện cho việc tổ chức thu hoạch và bao tiêu đồng loạt theo từng cánh đồng đạt theo yêu cầu. Đồng thời, chủ động quản lý các máy gặt đặp liên hợp đến thu hoạch lúa trên địa bàn, lập hợp đồng giữa HTX và các chủ máy về thời gian thu hoạch và vận chuyển lúa sau gặt đặp đến nơi cân bán với giá cả hợp lý.
          Vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu (2018), HTX đã ký hợp đồng với doanh nghiệp về đầu ra có bao tiêu lúa thương phẩm. Vụ Đông Xuân, với diện tích 180ha, sản lượng 1.475 tấn, giá lúa là 6.000 đồng/kg, so với thời điểm đó thương lái bên ngoài mua với giá 5.800 đồng/kg (nông dân đầu tư sản xuất tăng lợi nhuận thêm 200 đồng/kg), tổng lợi nhuận cho nông dân trực tiếp tham gia sản xuất gần 300 triệu đồng. Thành viên HTX rất phấn khởi tiến hành cho vụ lúa tiếp theo.
          Hướng đến sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường
          Nông sản sạch, môi trường trong lành là nhu cầu cần thiết cho mỗi con người. Từ đó, HTX phối hợp, liên kết với công ty cung ứng phân bón lúa vi sinh và hướng dẫn nông dân sản xuất lúa dùng phân bón vi sinh cho ra nông sản sạch và bảo vệ môi trường sống.
          Bước sang vụ Hè Thu, với diện tích 170ha, sản lượng 1.200 tấn. HTX Nông nghiệp ký kết với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế Âu Lạc thuộc Trung tâm Ứng dụng phân bón vi sinh - Đai học Tổng hợp Hà Nội, số 7/148 đường Phú Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (gọi tắc là Công ty) cung ứng phân bón lúa vi sinh và hướng dẫn cho thành viên HTX sử dụng phân bón vi sinh thực hiện trên diện tích 110,2 ha (vượt chỉ tiêu 10,2ha), thực hiện giống lúa 5451 và thử nghiệm giống lúa ST24 trên diện tích 0,5ha, kết quả năng suất 07 tấn/ha. Vụ lúa Hè Thu được HTX thực hiện tại cánh đồng ở ba ấp: Lò Ngò, Ô Đùng và ấp Chợ (trong này, ấp Lò Ngò chiếm diện tích 95/110ha). Giá lúa nông dân sử dụng phân bón vi sinh doanh nghiệp thu mua với giá 5.000 đồng/kg, cao hơn lúa sản xuất bón phân vô cơ 200 đồng/kg, tổng lợi nhuận cho nông dân sản xuất gần 200 triệu đồng. Tổng 02 vụ sản xuất lúa của HTX đã mang lại lợi nhuận cho nông dân trực tiếp sản xuất gần 500 triệu đồng. Nông dân thực hiện sản xuất sử dụng phân bón vi sinh được Công ty hỗ trợ 350.000 đồng/ha, Nhà nước hỗ trợ lúa giống 600.000 đồng/ha và vụ lúa vừa qua HTX cũng hỗ trợ thêm cho nông dân 250.000 đồng/ha.
          Nông dân Đặng Quang Lễ, ấp Lò Ngò, thành viên HTX  có 1,9ha đất sản xuất lúa đều sử dụng phân bón vi sinh. Ông Lễ đánh giá: “Ưu điểm của dùng phân bón vi sinh làm cho lúa cứng cây (ít ngả đổ, tiện lợi cho việc thu hoạch, tránh thất thoát), ít xảy ra dịch bệnh gây hại cho lúa, chi phí đầu tư sản xuất giảm so với sản xuất lúa dùng phân bón vô cơ. Nông dân Nguyễn Văn Bơi, cùng ấp Lò Ngò cũng đều dùng phân bón vi sinh đầu tư  sản xuất lúa trên diện tích 06ha của gia đình. Ông Bơi nói: “Mới thực hiện vụ lúa đầu tiên dùng phân bón vi sinh nông dân chưa mạnh dạn giảm lượng phân bón vô cơ nên chi phí đầu vào giảm chưa nhiều. Đặc biệt, vụ lúa này ông Bơi sản xuất thử nghiệm giống lúa ST24 trên diện tích 0,5ha và đã thành công, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá chất lượng rất cao. Vụ lúa Thu Đông 2018 này, HTX tiếp tục thực hiện 134ha lúa sản xuất sử dụng phân bón vi sinh trên cánh đồng tại các ấp Lò Ngò, Ô Đùng và ấp Chợ.
          Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Hiếu Tử đánh giá ưu điểm, chất lượng lúa sản xuất sử dụng phân vi sinh: Quá trình sinh trưởng lúa ít bị bệnh, rể khỏe, cứng cây (không ngả đổ), giảm chi phí đầu tư, bảo dưỡng đất, hạt gạo sáng, lâu ngả màu vàng, chất lượng cơm lâu thiêu so với lúa sử dụng phân vô cơ. Ông Dũng cho biết thêm, hiện nay, giống lúa ST24 sản xuất sử dụng phân bón vi sinh của HTX Nông nghiệp Hiếu Tử được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gởi sang Úc kiểm nghiệm chất lượng và có gợi ý HTX đăng ký thương hiệu gạo của HTX Nông nghiệp Hiếu Tử sản xuất ra.

Bài, ảnh: HUỲNH NỔI

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập