Cở chữ: 02:43 PM,14/03/2019
Qũy tín dụng nhân dân thị Trấn Trà Cú: Tổ chức Đại hội thành viên 2018

          Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú tổ chức Đại hội thành viên nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Đại hội thường niên Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú

 

          Đến dự đại hội có Ông Phan Nhật Linh, đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, đại diện Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Trà Cú, cùng 80 đại biểu là cán bộ và đại diện các thành viên của Quỹ Tín dụng nhân dân đến dự.
          Trong năm 2018, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú hoạt động ổn định, huy động tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư chiếm tỷ lệ cao, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của thành viên trên địa bàn và đảm bảo khả năng chi trả tiền gửi khi đến hạn hoặc khách hàng rút tiền đột xuất.

          Với sự quyết tâm nổ lực của toàn thể cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú đã không ngừng hỗ trợ tích cực cho thành viên vay vốn mở rộng sản xuất. Đến cuối năm 2018, tổng số thành viên là 1.554 thành viên, tăng 44 thành viên so với cùng kỳ năm trước. Trong năm tổng số lượt thành viên vay vốn là 1.909 lượt, tăng 162 lượt so cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay đạt 127.718 triệu đồng, tăng 21.942 triệu đồng, tỷ lệ tăng 20,74% so cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 110,10% so kế hoạch năm. Theo đó, dư nợ cho vay là 71.073 triệu đồng, tăng 7.963 triệu đồng, tỷ lệ tăng 12,62% so cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 98,71% so kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế là 1.078 triệu đồng, tăng 108 triệu đồng, tỷ lệ tăng 10,79% so cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 107,80% so kế hoạch năm.
          Để thu hút thành viên tham gia vay vốn, Hội đồng quản trị luôn chú trọng thực hiện tiết kiệm chi phí để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với thành viên, tạo điều kiện để thành viên đầu tư có lợi nhuận, góp phần  hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương. Với những kết quả đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú đã nộp thuế với số tiền 221 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Quỹ tín dụng còn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, cụ thể trong năm 2018 đã ủng hộ học sinh nghèo hiếu học với số tiền 6,6 triệu đồng, ủng hộ ngày vì người nghèo với số tiền 3,2 triệu đồng và ủng hộ nhà mái ấm công đoàn 1 triệu đồng.
          Có thể nói, với những khó khăn thách thức trong bối cảnh thị trường hiện nay thì Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Trà Cú đã có những bước đột phá, vượt qua những khó khăn rào cản để vươn lên hỗ trợ tích cực cho thành viên, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ren Huỳnh

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập