Cở chữ: 03:45 PM,18/09/2017
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

Sáng ngày 13/9. Đảng ủy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. Thượng tá Phạm Thành Lộc -Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu khai mạc.

Thượng tá Phạm Thành Lộc phát biểu khai mạc lớp học

Trong thời gian 5 ngày, 30 đồng chí là đảng viên mới kếp nạp ở các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ được giới thiệu 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế xã hôi của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trưởng… và phấn đầu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, Thượng tá Phạm Thành Lộc nhấn mạnh lớp học lần này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí đảng viên mới trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị… do đó, từng đồng chí học viên phải chấp hành tốt các nội quy, quy chế của lớp học, phát huy tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu học tập, trau dồi kiến thức; đồng thời trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, mỗi đảng viên mới phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, tích cực tu dưỡng, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.


                                                                              Tin, ảnh: Hữu Hiệp