Cở chữ: 02:47 PM,06/11/2018
Mô hình tiên tiến trong xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Hiệp khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ ấp Trà Sất C cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thành Nghị quyết của Chi bộ và đưa các nội dung Nghị quyết vào chỉ đạo trên địa bàn ấp. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết có những tác động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt Chi bộ ấp Trà Sất C đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, như sau:  

Mô hình tuyến đường hoa nông thôn

Xác định tiềm năng phát triển kinh tế trên địa bàn ấp là nông nghiệp, mà chủ lực là trồng lúa nước. Chi bộ tham mưu Đảng ủy - UBND xã chỉ đạo thực hiện, nhằm đưa ngành nông nghiệp của ấp phát triển một cách hiệu quả, mang tính bền vững, lâu dài. Qua đó ấp đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, trong đó mô hình được đánh giá cao, được nhân dân ủng hộ đó là mô hình cánh đồng mẫu lớn. Đây là giải pháp quan trọng và lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng sản phẩm, từng bước tiến tới chuỗi sản xuất lúa gạo trên địa bàn ấp. Kết quả mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 177 ha, thành lập 02 tổ hợp tác sản xuất, với 126 hộ tham gia thành viên. Nông dân phấn khởi thấy được lợi ích kinh tế mà cánh đồng mẫu lớn mang lại, từ đó bà con rất hăng hái tham gia. Mô hình cánh đồng mẫu lớn với mục đích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình vụ lúa đông xuân vừa qua, cánh đồng mẫu lớn xuống giống tập trung, với diện tích 170 ha đúng lịch thời vụ (đạt 100%) kế hoạch; năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng 1.105 tấn đạt kế hoạch đề ra. Sản phẩm được bao tiêu với giá cao hơn ngoài mô hình (100-200 đồng/kg). Mô hình cánh đồng mẫu lớn không chỉ đem lại lợi ích cho nông dân về năng suất, giá cả sản phẩm mà còn giúp nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, xóa bỏ thói quen sản xuất theo kiểu truyền thống, độc canh giống lúa tự cung, tự cấp…
Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chi bộ luôn quan tâm tập trung xây dựng ấp văn hóa - nông thôn mới nhằm thay đổi bộ mặt văn hóa của ấp, phát động cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm , giữ gìn cảnh quang môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và luôn xem đó là việc làm thường xuyên, của mỗi cán bộ, đảng viên, hộ gia đình trong ấp. Kết quả, phát động 16 cuộc, có 288 lượt người tham gia, thu gom gần 4 tấn rác thải; vận động 45 hộ gia đình trồng hơn 600 mét tuyến đường hoa mười giờ, 62 cây hoàng yến cặp theo hướng lộ 36 thuộc địa bàn ấp; vận động lắp cột đèn đường chiếu sáng công cộng cặp theo hương lộ 36 với chiều dài 1.200 mét, với tổng kinh phí 27.000.000 đồng, từ nguồn đóng góp của nhân dân địa phương.
Bên cạnh, thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện Trà Cú về việc xây dựng mô hình Tổ tự quản giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017 ấp Trà Sất C được UBND xã chọn làm điểm xây dựng mô hình Tổ tự quản giảm nghèo bền vững. Qua đó Chi bộ tham mưu UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ tự quản giảm nghèo bền vững gồm 25 thành viên, (trong đó 08 hộ nghèo, 09 hộ cận nghèo, 05 hộ mới thoát nghèo, 03 hộ cộng đồng tham gia) và Quy ước hoạt động Tổ tự quản đi vào hoạt động. Từ khi thành lập đến nay Tổ tự quản giảm nghèo đi vào hoạt động có nề nếp, hàng tháng họp định kỳ, tỷ lệ thành viên tham dự họp đạt từ 92% trở lên. Trong thời gian qua với sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy và UBND xã đã tạo điều kiện cho ấp thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp 20 hộ là thành viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể so với trước đây. Qua công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo Quyết định 59 của Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Tổ tự quản giảm nghèo ấp có 5 trên 8 hộ thoát nghèo, đạt 62,5%, có 07 lao động là con em tham gia của tổ tự quản đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản chuẩn bị xuất khẩu thêm 05 lao động đi lao động tại Nhật Bản. Mô hình Tổ tự quản giảm nghèo bền vững đã tác động về mặt nhận thức, người dân không trông chờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà nhận thức được việc thực hiện Chương trình giảm nghèo là động lực thúc đẩy, là đòn bẫy tác động tích cực đến cuộc sống mỗi gia đình. Từ đó nhiều hộ quyết tâm, chăm chỉ làm ăn, hợp tác để vươn lên thoát nghèo bền vững; mô hình Tổ tự quản giảm nghèo bền vững không chỉ có tác động tích cực đối với công tác giảm nghèo, mà còn có tác động tích cực về xã hội. Ý thức tham gia các phong trào ở địa phương của các thành viên được nâng lên rõ rệt, thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể như: vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, xây dựng tuyến đường hoa nông thôn, xây dựng đèn chiếu sáng công cộng… góp phần bảo vệ môi trường xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương.


Bài, ảnh: Thạch Kim Sĩ