Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức học tập, kinh nghiệm tại tỉnh Kon Tum

[26/10/2018]
Từ ngày 03 đến 06 tháng 10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, do Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu Đoàn cán bộ đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật tại Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum. Cùng đi với Đoàn có ông Vương Hoàng Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật và một số đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện.

Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015

[01/02/2016]
Sáng ngày 20/01/2016, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Đến dự Hội nghị: đồng chí Kim Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Phước Long, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo (HĐTV DT-TG), các vị là thành viên HĐTV DT-TG và đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), HĐTV Dân chủ - Pháp luật.

Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015

[01/02/2016]
Sáng ngày 20/01/2016, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Đến dự Hội nghị: đồng chí Kim Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Phước Long, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo (HĐTV DT-TG), các vị là thành viên HĐTV DT-TG và đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), HĐTV Dân chủ - Pháp luật.

Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát tình hình hoạt động Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh

[25/08/2015]
Ngày 18/8/2015, Hội đồng tư vấn (HĐTV) Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát tình hình hoạt động Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh. Tham dự buổi làm việc với HĐTV có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh, mục đích của buổi khảo sát nhằm tìm hiểu thêm tình hình hoạt động của nhà trường từ khi thành lập đến nay; có cơ sở đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Cầu Ngang

[25/08/2015]
Vừa qua , Hội đồng tư vấn (HĐTV) về Dân chủ - Pháp luật thuộc UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Vương Hoàng Nam, Chủ nhiệm HĐTV làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại UBND huyện Cầu Ngang. Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có ông Thạch Giàu, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện và lãnh đạo UBND 15 xã, thị trấn.
1