Đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giảm nghèo bền vững

[11/02/2019]
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm là giải pháp được thị xã Duyên Hải ưu tiên thực hiện để giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao tiêu chí số 12 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

Đảng bộ xã An Phú Tân: Nhiều giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết

[29/01/2019]
Theo nghị quyết năm 2018, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè triển khai thực hiện 25 chỉ tiêu, đến nay xã đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 61 hộ.  

Xã Châu Điền tập trung nỗ lực trong công tác giảm nghèo bền vững

[29/01/2019]
Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, xã Châu Điền đã tập trung nhiều nguồn lực và đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo ở địa phương góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.  

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1, thị xã Duyên Hải

[17/01/2019]
Vừa qua, phường 1, thị xã Duyên Hải tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, phường được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải chọn chỉ đạo điểm. Đến dự có ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lâm Minh Thế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; ông Lâm Văn Hoằng, Trưởng Ban dân vận thị ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường 1; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và 80 đại biểu đại diện cho Nhân dân trên địa bàn phường 1.

Công an thị xã Duyên Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội

[17/01/2019]
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm về phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành quan tâm, tích cực thực hiện. Đặc biệt năm 2018 đến nay, Chi đoàn thanh niên Công an thị xã Duyên Hải đã đẩy mạnh tổ chức phối hợp tuyên truyền Luật phòng chóng ma túy và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên, thành viên Mặt trận, thông qua các buổi sinh hoạt lệ và các hoạt động. 

Vận động hơn 2,6 tỷ đồng phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018

[14/12/2018]
Sau thành công của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) tại ấp Cầu Tre và Trinh Phụ xã Long Thới do UBMTTQVN huyện Tiểu Cần chọn điểm tổ chức; từ ngày 06 đến 18/11/2018 tất cả 89/89 ấp, khóm ở 11/11 xã, thị trấn của huyện đều đồng loạt tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT, gắn với kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2018. Hơn 15.500 lượt đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chức sắc các tôn giáo và Nhân dân địa phương tham dự.  

Kết quả nhiệm kỳ hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Long Nam

[26/11/2018]
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn xã Mỹ Long Nam làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là xã đầu tiên trong tỉnh tiến hành tổ chức đại hội. Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khẳng định: Mỹ Long Nam là xã nông thôn mới đầu tiên được Trung ương chọn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhiệm kỳ qua cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Mỹ Long Nam đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. 

Kết quả nhiệm kỳ hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Long Nam

[26/11/2018]
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn xã Mỹ Long Nam làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là xã đầu tiên trong tỉnh tiến hành tổ chức đại hội. Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khẳng định: Mỹ Long Nam là xã nông thôn mới đầu tiên được Trung ương chọn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhiệm kỳ qua cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Mỹ Long Nam đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. 

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy Cầu Ngang

[26/11/2018]
Huyện ủy Cầu Ngang vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy  “Về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.   

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần tham gia xây dựng huyện nông thôn mới

[06/11/2018]
Huyện Tiểu Cần hiện có 09/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang củng cố hồ sơ để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, nếu huyện Tiểu Cần được công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018, trong đó có sự đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần.
12345...