Cở chữ: 11:41 AM,11/12/2015
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết tại đây