Cở chữ: 09:10 AM,17/07/2018
Hội Khuyến học tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày 12/7, Hội Khuyến học (KH) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Khá phát biểu kết luận Hội nghị

Đến dự có Ông Thái Văn Thìn - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể tỉnh. Chủ trì Hội nghị Bà Nguyễn Thị Khá - UVBCHTW Hội KHVN - Chủ tịch Hội KH tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội KH tỉnh hướng dẫn Hội KH cơ sở kết hợp các ngành tổ chức tuyên truyền 4.379 cuộc, có 183.249 lượt người dự. Bên cạnh, tổ chức tập huấn 29 cuộc, có 953 lượt người dự. Duy trì 9.463/9.463 tổ tự quản gắn với Tổ KH, phát triển 8.919 hội viên, nâng tổng số đến nay có 199.242 hội viên, đạt tỷ lệ 17,03% so dân số. Hội cơ sở phối hợp với nhà trường, các đoàn thể vận động 881/915 học sinh bỏ học giữa chừng, có 221 học sinh trở lại lớp. Vận động 210.889 hộ đăng ký và tái đăng ký xây dựng “Gia đình học tập” chiếm 77,55% (149.911 hộ tái đăng ký, 61.966 hộ đăng ký mới), 244 dòng họ đăng ký và tái đăng ký “Dòng họ học tập” (198 dòng họ tái đăng ký, 46 dòng họ đăng ký mới), 204 cơ quan, 433 trường học, 158 cơ sở tôn giáo, 621 ấp, 123 khóm, 7.602 tổ đăng ký các danh hiệu học tập, 93 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã. 
 Hội KH huyện, thị xã, thành phố và Hội cơ sở vận động 15.725.112.000 đồng, trong đó 4.941.051.000 đồng tiền mặt, 10.784.061.000 đồng hiện vật quy thành tiền gồm: 410.269 quyển tập, 34.364 cây viết, 2.512 cái cặp, 864 bộ sách, 4.403 bộ quần áo, 701 xe đạp, 85.938kg gạo, 34 góc học tập, 01 máy tính và 26.196 phần quà. Các ban, ngành, đoàn thể vận động 2.000 quyển tập, 300 cây viết, 31 xe đạp, 516 phần quà, 10 căn nhà, quy thành tiền 856.240.000 đồng.
 Hội KH các cấp đã trao 3.552 suất học bổng cho 3.153 học sinh và 399 sinh viên với số tiền 2.349.055.000 đồng. Trong đó, Hội KH tỉnh trao 114 suất với số tiền 80.200.000 đồng (64 suất học bổng Lá xanh cho 64 học sinh tiểu học với số tiền 35.200.000 đồng; hỗ trợ 40 suất học bổng với số tiền 40.000.000 đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo của huyện Châu Thành dịp Tết Quân - Dân năm 2018; hỗ trợ Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh trao 10 suất học bổng cho học sinh với số tiền 5.000.000 đồng). Hội KH các huyện, thị xã, thành phố và Hội cơ sở trao 3.438 suất cho 3.039 học sinh, 399 sinh viên với số tiền 2.268.855.000 đồng. Các ban, ngành, đoàn thể trao 2.657 suất cho 2.554 học sinh, 103 sinh viên với số tiền 2.523.196.000 đồng.
Hỗ trợ 3.529 học sinh, 16 sinh viên, 24 giáo viên với số tiền 745.914.000 đồng. Các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ 4.706 học sinh, 39 sinh viên với số tiền 1.359.012.000 đồng. Các cấp Hội khen thưởng, tặng quà cho 13.270 học sinh, 79 giáo viên với số tiền 1.215.695.000 đồng. Các ban, ngành, đoàn thể khen thưởng, tặng quà cho 9.932 học sinh, 12 giáo viên với số tiền 2.354.970.000 đồng, 432 tập thể nhận đỡ đầu 1.296 học sinh, 16 sinh viên với số tiền 1.135.105.000 đồng; 428 cá nhân nhận đỡ đầu 538 học sinh, 08 sinh viên với số tiền 289.630.000 đồng. Phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất KH” trong nhà trường, kết quả, nuôi được 139.700 con (5.508 con tập thể, 134.192 con cá nhân). Qua đó, đã khui 7.767 con với số tiền tiết kiệm 2.057.077.000 đồng./. 

Tin, ảnh: Liền Em