Cở chữ: 07:36 AM,05/12/2018
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn

Ngày 30/11/2018 tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người lớn học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ). 

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự có Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch Nước - Chủ tịch HKH Việt Nam; Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HKH Việt Nam; Ông Phạm Thanh Phong - Phó Chủ tịch HKH Việt Nam; Ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng và các ban trực thuộc HKH Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng HKH 32 tỉnh, thành phố phía Nam.     
Trung tâm HTCĐ là thiết chế cơ bản thì phải đặt mục tiêu lôi cuốn mọi người tham gia học tập, coi Trung tâm HTCĐ là cơ sở tiếp cận trí thức mới, lĩnh hội những thành quả công nghệ mới. Tại Hội nghị, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan chỉ đạo: Trước hết, HKH các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về việc học tập suốt đời của người lớn, thúc đẩy việc học tập của từng cá nhân trong cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các Trung tâm HTCĐ phải luôn đổi mới và hoàn thiện phương thức hoạt động như một tổ chức giáo dục mở, bỏ dần các rào cản đối với người học, để ai cũng được học tập suốt đời như một quyền lợi và một nghĩa vụ đối với xã hội.
 Trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người lớn tham gia học tập tại các hoạt động của Trung tâm HTCĐ, Ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở cần thực hiện tốt các nội dung.
Tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng để có kế hoạch phù hợp với nhu cầu học tập của người dân. Thường xuyên động viên, khuyến khích, tôn vinh người lao động giỏi, nghệ nhân trong cộng đồng, chuyên gia trong các lĩnh vực, cán bộ hưu trí tham gia chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm với bà con thông qua các hoạt động học tập tại Trung tâm HTCĐ, dần hình thành và phát triển mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên của Trung tâm. Trung tâm HTCĐ coi mọi người dân là đối tượng phục vụ của mình, người dân được học tại Trung tâm đều được bình đẳng trong dịch vụ thông tin và tri thức do Trung tâm cung ứng.
Đa dạng hóa các nội dung, hình thức học tập phù hợp với tập quán văn hóa, điều kiện sinh sống ở các cộng đồng dân cư khác nhau. Tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, đưa lớp học gần với người học.

                        Tin, ảnh: Liền Em