Cở chữ: 08:29 AM,05/01/2019
Bộ Nội vụ triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên

       Trong hai ngày 24 và 25/12/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (gọi tắt là Thông tư 11) và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên.


       Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tham dự và đồng chủ trì hội nghị.
Ông Lê Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tham dự hội nghị.
        1. Về nội dung Thông tư 11:
       Thông tư 11 được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành ngày 14/9/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2018. Ban hành kèm theo Thông tư 11 là Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, đây là quy định để thu thập số liệu thống kê về thanh niên Việt Nam nhằm giám sát và đánh giá tình tình phát triển của thanh niên Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên Việt Nam, là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên Việt Nam kiểm tra, đánh giá chính xác việc thực hiện chính sách và hoạch định chính sách đối với thanh niên Việt Nam.
       Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm 83 danh mục chỉ tiêu (mã số, nhóm, tên chỉ tiêu) và 12 nội dung chỉ tiêu (nội dung 1: Chỉ số tổng hợp; nội dung 2: Dân số thanh niên và nhân khẩu học; nội dung 3: Lao động – việc làm; nội dung 4: Tham gia tổ chức chính trị xã hội, hoạt động xã hội – tình nguyện; nội dung 5: Khoa học và công nghệ; nội dung 6: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; nội dung 7: Y tế, sức khỏe; nội dung 8: Văn hóa, thể dục, thể thao; nội dung 9: Công nghệ thông tin và truyền thông; nội dung 10: Mức sống thanh niên; nội dung 11: Trật tự an toàn xã hội và tư pháp; nội dung 12: Tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nhận thức cho thanh niên). Theo đó, đối với cấp tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện 62 chỉ tiêu theo quy định.
       Sắp tới, sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện.
       2. Về lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên:
       Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
       Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh niên còn nhiều vấn đề bất cập cần được bổ sung, sửa đổi trọng tâm là về quyền và nghĩa vụ của thanh niên và về trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về thanh niên v.v…
       Tại hội nghị, đại biểu đã đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên theo hướng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên trong việc đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ; các quy định về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, tầm vóc của thanh niên; quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo các quyền, nghĩa vụ công dân được quy định tại Hiếp pháp năm 2013 v.v...
       Đối với Luật Thanh niên hiện hành có 6 chương, 36 điều. Dự thảo Luật Thanh niên bổ sung, sửa đổi có 7 chương, 63 điều (tăng 01 chương, 27 điều) nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý chung cho việc ban hành chính sách phát triển đối với thanh niên nhằm để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận…phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới.
       Dự kiến Luật Thanh niên bổ sung, sửa đổi sẽ Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2019.

                                                                                                 Tin và ảnh: Hồ Minh Triển

In bài
Các bài viết khác:
Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019 [29/03/2019]
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức lãnh đạo, quản lý [01/03/2019]
Tỉnh Trà Vinh tổ chức ký pháp lý hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp [03/01/2019]
Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng [16/11/2018]
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 [06/11/2018]
Chị Dung - nhân viên phục vụ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ [09/10/2018]
Đoàn khảo sát xã An toàn khu của Bộ Nội vụ tổ chức làm việc với tỉnh và huyện Càng Long [27/08/2018]
Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh Trà Vinh kiểm tra công vụ tại Sở Y tế, một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần [25/06/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải [18/04/2018]
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 [10/04/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>