Cở chữ: 03:45 PM,16/11/2018
Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

      Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 31/10/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho Đội viên Đề án 500 các tỉnh có Đội viên Đề án 500.

Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh tham gia lớp bồi dưỡng

        Tại lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức, tỉnh Trà Vinh đã có 20/26 Đội viên Đề án 500 của tỉnh tham dự.
Trong 06 ngày tham dự lớp bồi dưỡng, Bộ Nội vụ đã trang bị cho Đội viên nhiều kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp, kỹ năng làm việc tại cơ sở, đồng thời Bộ Nội vụ còn bồi dưỡng cho Đội viên Đề án 500 các chuyên đề như: Về tình hình cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay; về kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng, phương pháp viết báo cáo v.v…



        Song song với việc bồi dưỡng kiến thức trên lớp, các Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh được Bộ Nội vụ tổ chức tham quan thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt GAP; nghe giới thiệu mô hình cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Ninh; mô hình một cửa tại đơn vị sự nghiệp của Hà Nội; mô hình “phi địa giới” trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Đồng Nai v.v…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng


             Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng Bộ Nội vụ đánh giá cao tinh thần học tập của Đội viên Đề án 500 và sự phối hợp tốt của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, đã tập trung đưa Đội viên Đề án 500 đến thành phố Đà Lạt tham dự lớp bồi dưỡng đạt yêu cầu về số lượng, để Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh có kiến thức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ./.

                                                                                 Tin, ảnh: Hồ Minh Triển

In bài
Các bài viết khác:
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [23/04/2019]
Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019 [29/03/2019]
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức lãnh đạo, quản lý [01/03/2019]
Bộ Nội vụ triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên [05/01/2019]
Tỉnh Trà Vinh tổ chức ký pháp lý hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp [03/01/2019]
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 [06/11/2018]
Chị Dung - nhân viên phục vụ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ [09/10/2018]
Đoàn khảo sát xã An toàn khu của Bộ Nội vụ tổ chức làm việc với tỉnh và huyện Càng Long [27/08/2018]
Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh Trà Vinh kiểm tra công vụ tại Sở Y tế, một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần [25/06/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải [18/04/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>