Cở chữ: 04:51 PM,06/07/2018
Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 27/6/2018, tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hai năm rưỡi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe trình bày các dự thảo báo cáo: Báo cáo sơ kết hai năm rưỡi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời, Hội nghị đã nghe thông tin tình hình thời sự về “Thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay, những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam”.


                                                Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ


Sau khi nghe trình bày các dự thảo báo cáo, đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến, tập trung phân tích sâu những ưu điểm, những khuyết điểm, hạn chế và những vấn đề còn vướng mắc mà Đảng bộ Sở Nội vụ chưa đạt được trong hai năm rưỡi vừa qua và trên cơ sở đó, đại biểu đóng góp bổ sung phương hướng, những giải pháp để tổ chức triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới v.v…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình một số nội dung các dự thảo báo cáo, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu về những giải pháp để Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đảng ủy và các Chi ủy cần tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt tốt các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong công chức, viên chức và người lao động, để đảm bảo thống nhất hành động, tăng cường đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và của cả nhiệm kỳ;

2. Từng đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương;

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và trở thành nền nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có chất lương công tác tự phê bình và phê bình, chất vấn trong Đảng; đánh giá, nhận diện nghiêm túc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, có kế hoạch khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái không để phát sinh biểu hiện suy thoái mới;

5. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kiên quyết những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Xem xét xử lý kịp thời những vi phạm, phấn đấu toàn Đảng bộ không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ yếu kém;

6. Quan tâm thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ (mỗi quý 01 lần) theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Nội vụ;

7. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo với Đảng ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời;

8. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


                                                                                   


                                                                                         Tin, ảnh: Huỳnh Văn Trí


    

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị triển khai Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Ban Tổ chức Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019 [29/03/2019]
Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 [30/01/2019]
Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn "Tăng cường năng lực cán bộ, công chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công cấp xã" tại tỉnh Trà Vinh [30/10/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2018 [03/04/2018]
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng [13/03/2018]
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích [28/02/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổng kết công tác ngành nội vụ địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 [05/02/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 [05/01/2018]
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh [12/09/2017]
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 [07/09/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>