Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019 (29/03/2019)

         Sáng ngày 22/3/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2019.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức lãnh đạo, quản lý (01/03/2019)

         Chiều ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Trần Thanh Thưởng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Lê Văn Tại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi Lễ.
Bộ Nội vụ triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên (05/01/2019)

        Trong hai ngày 24 và 25/12/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (gọi tắt là Thông tư 11) và lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thanh niên.
Tỉnh Trà Vinh tổ chức ký pháp lý hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (03/01/2019)

        Thực hiện Công văn số 1582/SNV-XDCQCTTN ngày 07/12/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc ký pháp lý hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Trà Vinh để trình Hội đồng kiểm tra nghiệm thu Dự án 513 cấp nhà nước, từ ngày 11/12/2018 đến ngày 28/12/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn công tác 513 tỉnh Trà Vinh) tổ chức ký pháp lý hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của 106 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Trà Vinh.
Đội viên Đề án 500 tỉnh Trà Vinh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (16/11/2018)

        Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 31/10/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho Đội viên Đề án 500 các tỉnh có Đội viên Đề án 500.