150/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018 Chính phủ Tải về
152/2018/NĐ-CP Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tấp huấn, thi đấu 07/11/2018 Chính phủ Tải về
13/2018/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 18/10/2018 Bộ TNMT Tải về
153/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 07/11/2018 Chính phủ Tải về
149/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc 07/11/2018 Chính phủ Tải về
27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 Chính phủ Tải về
146/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018 Chính phủ Tải về
148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 24/10/2018 Chính phủ Tải về
13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 Chính phủ Tải về
30/2018/TT-BVHTTDL Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2018 Bộ VHTT&DL Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang