Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thông báo thi tuyển chức Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Chức danh thi tuyển
Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
2. Đối tượng dự thi
a) Đối tượng đăng ký dự thi:
- Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.
- Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  hoặc tại các sở, ngành khác, cấp huyện, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.
b) Đối tượng được đề cử tham gia dự thi:
Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) được tập thể Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề cử và được Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý và Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất bằng văn bản.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn của người dự thi
Người dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  ụ tỉnh Trà Vinh phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, như sau:
a) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Khoản 1 Mục IV Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
b) Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
- Người dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp: Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo: Luật, Quản trị nhân lực, Chính sách công, Quản lý công, Quản lý tổ chức và nhân sự, Quản trị kinh doanh.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc Khmer.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Có thời gian công tác trong ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư  từ 05 năm trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực chức danh thi tuyển.
II. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI
1. Hồ sơ dự thi
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được ban hành (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:
Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Trà Vinh thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện để thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý được biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0294.3862289 (Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư ) để được hướng dẫn./.


Dự án SME Trà Vinh thông báo tuyển dụng
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng "Tải khoản" để thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Hướng dẫn quy trình đăng ký, thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng
Dự án SME thông báo tuyển dụng
Thông báo Gia hạn thời gian tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Thông báo Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2018 tại tỉnh Trà Vinh
Tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh
Thông báo tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo - Gia hạn thời gian tuyển tư vấn tập huấn giám sát và đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>