Cở chữ: Đăng ngày 02/01/2019 12:30 AM
Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Chiều ngày 31/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị đã được nghe Ông Hồng Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của cơ quan. Báo cáo đánh giá, năm 2018 trước tình hình chính trị - kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khối lượng công việc ngày càng lớn, quan trọng và phức tạp, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để tham mưu cho Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể trên các mặt: Công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác quản lý đầu tư; Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và đổi mới doanh nghiệp; Cải cách hành chính,...
Ông Hồng Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị


Trong năm 2018, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là chỉ đạo khẩn trương thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2018 và những năm tiếp theo, sự tập trung điều hành năng động, nhạy bén và quyết liệt của của UBND tỉnh ngay từ đầu năm cùng với sự nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm của các cấp, các ngành, tình hình KT-XH năm 2018 tiếp tục có bước phát triển, thực hiện đạt chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; Đội ngũ công chức, viên chức cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính quyền, cấp ủy và các tổ chức đoàn thể cơ quan đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định tư tưởng, đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, có nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ dừng lại giai đoạn tìm hiểu môi trường đầu tư, không quyết định đầu tư hoặc số lượng đầu tư rất ít do tỉnh không có quỹ đất sạch, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao, công tác thỏa thuận với các hộ dân gặp nhiều khó khăn; Nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng khi thực hiện các thủ tục tiếp theo như đất đai, xin phép xây dựng,... còn chậm tiến độ dẫn đến việc phải điều chỉnh Quyết định chủ trương; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2018 và những năm tiếp theo tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn chậm và chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, công tác tham mưu, tổng hợp vẫn còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo, công tác dự báo, phân tích tình hình từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất; xử lý tình huống có lúc thiếu linh hoạt. Việc phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự tốt, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi bộ phận tổng hợp chất lượng chưa cao, nội dung sơ sài, chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo chung của cơ quan…


Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018 và Chương trình công tác Công đoàn năm 2019; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Công tác thanh tra nhân dân năm 2018. Hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo và đề xuất nhiều biện pháp trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ. 


Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Vương Hải Khoa – Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, công chức, viên chức cơ quan góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019, cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục khó khăn, phối hợp tốt ra sức học tập chuyên môn và chính trị,... đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Ra sức thi đua giữa các đơn vị; Phát huy vai trò của 2 đoàn thể, tích cực xây dựng phong trào, chăm lo đời sống... Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc./.


In bài
Các bài viết khác:
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư [27/03/2019]
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 [16/01/2019]
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương” [31/10/2018]
Hội thảo báo cáo Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh [29/10/2018]
Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần [29/10/2018]
Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada đến thăm và làm việc cùng BQL Dự án SME Trà Vinh [18/09/2018]
SME Trà Vinh: tọa đàm về Khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp [18/09/2018]
Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động liên kết thị trường cho cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp [06/08/2018]
Lãnh đạo sở, ngành ở Trà Vinh đối thoại với doanh nghiệp [03/08/2018]
Tập huấn ATVSTP, ATVSLĐ, quy trình sản xuất sạch hơn đơn giản trong công nghiệp cho DNNVV và giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:2015, tiêu chuẩn HACCP [20/07/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>