Cở chữ: Đăng ngày 16/01/2019 12:30 AM
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở và Lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua và cũng cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước; chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng hình thành rõ nét, quy mô nền kinh tế tăng mạnh, phát triển bền vững.
Với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động, góp phần tích cực vào kết quả chung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thi đua khen thưởng chuyển biến rõ nét, cơ bản khắc phục tính hình thức, tính bình quân…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những khó khăn; đồng thời nhấn mạnh, năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược; xác định mục tiêu chiến lược, quan điểm, tư duy chiến lược và các định hướng chiến lược; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì động lực tăng trưởng, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nước để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, đặc biệt hệ thống giao thông; tập trung tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án...


In bài