Cở chữ: Đăng ngày 29/10/2018 12:30 AM
Hội thảo báo cáo Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

Ngày 26/10/2018, tại Khách sạn Cửu Long, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm, chủ trì Hội thảo báo cáo thông qua Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện.
Chỉ số PCI năm 2017 tỉnh Trà Vinh tăng 5 bậc so với năm 2016: từ 42 lên 37/63 tỉnh, thành của cả nước. Trong đó có 7/10 chỉ số tăng là Tiếp cận đất đai, Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; Chi phí thời gian; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp và Chính sách đào tạo lao động tốt. Mặc dù tăng 5 bậc, song Trà Vinh vẫn nằm trong nhóm trung bình. Để góp phần thúc đẩy và cải thiện chỉ số PCI tỉnh, Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) phối hợp với phòng thương mại công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tiến hành khảo sát đánh giá môi trường kinh doanh Trà Vinh nhằm xây dựng Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh cho các năm tiếp theo.Ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo


Tại hội thảo đại biểu đã nắm rõ những mặt đạt được, góp phần làm cho 7/10 chỉ số tăng; đồng thời, cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế đối với 6 nội dung: (1) Với kết quả PCI năm 2017, Trà Vinh có sự cải thiện về mặt điểm số với 61,71 điểm (tăng 4,07 điểm, nhưng chỉ tăng 5 hạng so với năm 2016). Điều này cho thấy, nhiều tỉnh, thành phố khác của cả nước cũng đã có sự cải thiện mạnh mẽ, bứt phá nhanh hơn về các chỉ phố thành phần, dẫn đến tổng số điểm và thứ hạng tăng cao. (2) Việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, các quyết định và kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu ở một số sở, ban, ngành và địa phương chưa thật sự quyết liệt, mạnh mẽ. (3) Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chậm, thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư và cơ hội sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. (4) Năng lực một số nhà đầu tư còn yếu, thiếu quyết liệt triển khai đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án, làm ảnh hưởng đến các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư khác. (5) Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo, gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (6) Vai trò cầu nối, việc thực thi các cơ chế, chính sách và các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của các cấp, các ngành còn chậm. Dịch vụ phát triển doanh nghiệp chưa phát triển, chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp còn thấp, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.Ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ báo cáo Kế hoạch thực hiện chỉ số PCI Trà Vinh


Qua kết quả khảo sát, đánh giá môi trường kinh doanh tỉnh Trà Vinh, tư vấn đã giúp định hướng những vấn đề cần cải thiện trong giai đoạn tới: Sự phối hợp giữa các sở ban ngành; Hoạt động xúc tiến đầu tư; Vấn đề truyền thông của chính quyền chưa đến doanh nghiệp; Hoạt động Xúc tiến Thương mại kết nối địa bàn; Thiếu doanh nghiệp cỡ vừa; Dựa trên những vấn đề cần cải thiện, nhóm chuyên gia đã đưa ra những khuyến nghị giải pháp, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn để hướng đến môi trường kinh doanh hiệu quả tại Trà Vinh. Đối với nhóm giải pháp ngắn hạn, gồm: (1) tổ chức đối thoại hiệu quả, (2) Minh bạch hóa thủ tục, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính toàn diện, (3) tăng cường các dịch vụ cho doanh nghiệp và nâng cao vai trò hiệp hội doanh nghiệp, (4) Nâng cao kiến thức và năng lực quản lý cán bộ công chức. Đối với nhóm giải pháp dài hạn, gồm: (1) thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, (2) xây dựng bộ tiêu chí năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), (3) xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ khởi nghiệp, (4) đào tạo lao động định hướng tư vấn nghề, (5) đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, (6) các giải pháp khác: đổi mới phương thức hoạt động của trung tâm hành chính công (phê duyệt tại trung tâm), công bố các dịch vụ giải quyết tại trung tâm hành chính công, công bố danh sách cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp, khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tạo ứng dụng cho doanh nghiệp tra cứu kết quả, khảo sát chấm điểm website cung cấp thông tin. Trên cơ sở nhiệm vụ liên quan, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để thực hiện.
Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND Đồng Văn Lâm tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành tỉnh, địa phương cần nhận thức đúng nâng cao chỉ số PCI là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó, cần có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Tùy theo nội dung của mỗi chỉ số thành phần, liên quan đến sở, ngành, địa phương thì cần tập trung khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đạt được. Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động rõ ràng, cụ thể để nâng cao PCI và trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt thông qua để triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo cần tập trung những việc thực hiện ngay, những việc thực hiện theo năm và những việc có tính lâu dài./.
In bài
Các bài viết khác:
Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy [22/05/2019]
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư [27/03/2019]
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 [16/01/2019]
Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 [02/01/2019]
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương” [31/10/2018]
Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần [29/10/2018]
Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada đến thăm và làm việc cùng BQL Dự án SME Trà Vinh [18/09/2018]
SME Trà Vinh: tọa đàm về Khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp [18/09/2018]
Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động liên kết thị trường cho cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp [06/08/2018]
Lãnh đạo sở, ngành ở Trà Vinh đối thoại với doanh nghiệp [03/08/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>