Cở chữ: Đăng ngày 29/10/2018 12:30 AM
Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực 03 Ban chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gồm Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải, Ban Quản lý Bến xe khách, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) thành công ty cổ phần tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các bước chuyển đổi đơn vị theo kế hoạch được duyệt.

Tham dự cuộc họp có Ông Tô Ngọc Bình – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành tỉnh và lãnh đạo 03 đơn vị sự nghiệp công lập là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe 03 đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các phần việc theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, các Sở, ngành chuyên môn cũng giải đáp một số vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.
Quang cảnh cuộc họp


Nhìn chung, các đơn vị đều chủ động thực hiện phần việc được giao và đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như trình phê duyệt dự toán kinh phí chuyển đổi, xây dựng phương án sử dụng đất, lập báo cáo tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển đổi...
Tuy nhiên theo đánh giá, tiến độ thực hiện chuyển đổi 03 đơn vị thành công ty cổ phần còn chậm, mới có 01 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động, việc thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai còn nhiều vướng mắc. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuyển đổi nhưng cả 03 đơn vị đều chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn do quy định của Chính phủ tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa rõ.
Kết luận cuộc họp, Ông Tô Ngọc Bình – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, hiện nay tiến độ thực hiện chuyển đổi 03 đơn vị trên thành công ty cổ phần đã khá chậm so với kế hoạch thời gian được duyệt, yêu cầu 03 đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và báo cáo đầy đủ theo định kỳ hàng tháng để Ban Chỉ đạo nắm; quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo ngay để tháo gở hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.In bài
Các bài viết khác:
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư [27/03/2019]
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 [16/01/2019]
Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 [02/01/2019]
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương” [31/10/2018]
Hội thảo báo cáo Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh [29/10/2018]
Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada đến thăm và làm việc cùng BQL Dự án SME Trà Vinh [18/09/2018]
SME Trà Vinh: tọa đàm về Khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp [18/09/2018]
Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động liên kết thị trường cho cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp [06/08/2018]
Lãnh đạo sở, ngành ở Trà Vinh đối thoại với doanh nghiệp [03/08/2018]
Tập huấn ATVSTP, ATVSLĐ, quy trình sản xuất sạch hơn đơn giản trong công nghiệp cho DNNVV và giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:2015, tiêu chuẩn HACCP [20/07/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>