Cở chữ: Đăng ngày 25/10/2018 08:36 AM
Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 10

1. Tình hình doanh nghiệp tháng 10
Trong tháng 10 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 22 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 94 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,27 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 190 người.


 1. Tình hình doanh nghiệp tháng 10
Trong tháng 10 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 22 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 94 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,27 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 190 người.
Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 50 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc vốn bổ sung 19 tỷ đồng.
Thông báo giải thể: 4 doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động: trong tháng không có doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; hoạt động trở lại 01 DN.


Biểu đồ 1: So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp


So sánh tình hình doanh nghiệp tháng 10/2018 với tháng 9/2018 tại Biểu đồ 1 cho thấy số doanh nghiệp được thành lập mới giảm 12%, số doanh nghiệp tạm ngừng giảm 3 lần, số doanh nghiệp giải thể giảm 20%, số doanh nghiệp tình được cơ hội kinh doanh tốt đã bổ sung vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tăng khá cao so với tháng trước.
2. Tình hình doanh nghiệp 10 tháng đầu năm
Từ đầu năm đến nay có 281 doanh nghiệp được thành lập, vốn đăng ký 994 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.103 lao động.
Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 845 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung là 308 tỷ đồng và  10 quỹ tín dụng.
Thông báo giải thể 47 doanh nghiệp. 
Tạm ngừng hoạt động: 36 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 35 doanh nghiệp. 
 

Biểu đồ 2: So sánh số doanh nghiệp thành lập mới với chỉ tiêu
Theo chỉ tiêu được giao cho các địa phương, đến hết tháng 10/2018 Cầu Kè đã xa vượt chỉ tiêu, một số địa phương có tỷ lệ khá tốt như Châu Thành, Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải, TX.Duyên Hải đạt trên 50%. Về chỉ tiêu toàn tỉnh đến nay chỉ đạt 56,2%, với số lượng doanh nghiệp thành lập mới như vậy sẽ không thể đạt được 500 doanh nghiệp mới trong năm 2018./.


In bài
Các bài viết khác:
Tình hình đăng ký kinh doanh quý I/2019 [05/04/2019]
Tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2019 [14/01/2019]
Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11 [27/11/2018]
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2018/NĐ-CP [10/10/2018]
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [28/09/2018]
Phối hợp - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018 và xây dựng KH phát triển KTXH năm 2019 [18/09/2018]
Trà Vinh nâng cấp chuỗi giá trị dừa [01/08/2018]
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [31/07/2018]
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [31/07/2018]
Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 [02/07/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>