Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ giải pháp quý II/2019

[20/03/2019]
 Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ giải pháp quý II/2019

Tình hình KTXH tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2019

[25/12/2018]
Tình hình KTXH tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2019

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

[17/12/2018]
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[01/11/2018]
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2017

[30/10/2017]
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2017
1