Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ giải pháp quý II/2019

[20/03/2019]
 Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ giải pháp quý II/2019

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh, dự báo thuận lợi, khó khăn - những vấn đề đặt ra trong năm 2019

[14/03/2019]

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH TRÀ VINH, DỰ BÁO THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG NĂM 2019

Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 đã đề ra những mục tiêu quan trọng với mục tiêu chung “… phấn đấu thi đua, tăng tốc tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất hơn trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với phương châm hành động “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, về đích”…”. Nghị quyết đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng; trong đó, đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2019 là 11-12%; GRDP bình quân đầu người đạt 48,29 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.500 tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã xác định 20 chỉ tiêu cơ bản như sau:

Hội thảo công bố tầm nhìn chiến lược và ra mắt ban điều hành thực hiện đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên Hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long ngày 10/01/2019

[10/01/2019]

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu rõ nét hơn, bên cạnh những cơ hội mới được mở ra cũng không ít khó khăn, thách thức cần có sự liên kết, hợp tác để giải quyết mang tính chất tổng thể, liên vùng. Nhận thức những điểm tương đồng về thế mạnh, tiềm năng cũng như cơ hội để cùng nhau phát triển, các tỉnh trong Tiểu vùng Duyên Hải phía đông thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo liên kết để thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, công việc và định hướng, tầm nhìn mang tính chiến lược trong liên kết vùng, làm cơ sở để xây dựng Đề án. Sau Hội thảo, 04 tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ về những nguyên tắc, nội dung, định hướng các lĩnh vực liên kết,… để hình thành cơ sở ban đầu triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác liên kết.

Tình hình KTXH tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2019

[25/12/2018]
Tình hình KTXH tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2019

[25/12/2018]
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/2019

[25/12/2018]
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/2019

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

[17/12/2018]
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2018

[03/12/2018]
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2018

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[01/11/2018]
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[01/11/2018]
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12345