Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

[22/05/2019]

Ngày 21/5/2019, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Trà Vinh do Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn Giám sát về nội dung Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ”; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi làm việc, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả đạt được theo tin thần Quyết định số 4423-QĐ/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

[22/05/2019]

Ngày 21/5/2019, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Trà Vinh do Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn Giám sát về nội dung Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ”; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi làm việc, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả đạt được theo tin thần Quyết định số 4423-QĐ/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[27/03/2019]

Ngày 21/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Đoàn công tác Vụ Quản lý Quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư do ông Vũ Quang Các – Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch làm trưởng đoàn và lãnh đạo, chuyên viên Vụ Quản lý Quy hoạch, một số chuyên gia Ban Quản lý tiểu dự án 6 đến để khảo sát, nghiên cứu và định hướng, tổ chức triển khai lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

[16/01/2019]

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo hội nghị
Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

[02/01/2019]

Chiều ngày 31/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương”

[31/10/2018]

Ngày 30 – 31/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển quản lý DAVILAW tổ chức khóa “Đào tạo cho cán bộ địa phương” tại tỉnh Trà Vinh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương địa bàn các tỉnh phía Nam do Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện.Hội thảo báo cáo Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

[29/10/2018]

Ngày 26/10/2018, tại Khách sạn Cửu Long, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm, chủ trì Hội thảo báo cáo thông qua Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện.Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực 03 Ban chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gồm Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải, Ban Quản lý Bến xe khách, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) thành công ty cổ phần tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các bước chuyển đổi đơn vị theo kế hoạch được duyệt.

[29/10/2018]

Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực 03 Ban chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gồm Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải, Ban Quản lý Bến xe khách, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) thành công ty cổ phần tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các bước chuyển đổi đơn vị theo kế hoạch được duyệt.


Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada đến thăm và làm việc cùng BQL Dự án SME Trà Vinh

[18/09/2018]

Ngày 14/9/2018, Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada: ông Hiếu Tom Bùi, Giám đốc cơ quan Hợp tác phát triển Canada, ông Jared Brading- Giám đốc cơ quan Hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, bà Nguyễn Hoài Châu, chuyên gia cao cấp Đại sứ quán đến làm việc cùng Dự án SME Trà Vinh.SME Trà Vinh: tọa đàm về Khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp

[18/09/2018]

Ngày 14/9, tại Hội trường UBND tỉnh, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SME cùng với Đoàn Bộ Các vấn đề toàn Cầu Canada ông Hiếu Tom Bùi Giám đốc cơ quan Hợp tác phát triển Canada, ông Jared Brading- Giám đốc cơ quan Hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã chủ trì buổi tọa đàm “Khởi nghiệp và đầu tư phát triển khởi nghiệp” tại Trà Vinh.12345