Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên

lớp trung cấp Lao động – Xã hội K2009 Trà Vinh. 

 

        Ngày 16/5/2012 tại Trường trung cấp nghề Trà Vinh, Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2 tại TP.HCM phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học chuyên ngành Lao động – Xã hội K2009 Trà Vinh.

 

 

   Ảnh: Tíến sĩ  Bùi Anh Thủy - Giám đốc Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2

trao bằng tốt nghiệp cho các học viên 

 

Tổng số người truy cập