Cở chữ: 04:32 PM,21/03/2018
Thông tư Quy định và hướng dẫn thực hiện Chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện

 Chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

 

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, giai đoạn 2017-2023 [13/02/2017]
Dự thảo Nghị quyết Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.. [13/02/2017]
Thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng năm 2017 [10/01/2017]
Phối hợp thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho công ty Sumitomo Nhật Bản (Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng) năm 2016 [07/03/2016]
Thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 3 tại tỉnh Trà Vinh, năm 2016 [07/12/2015]
Thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Cty TNHH giày da Mỹ Phong [30/11/2015]
Thông báo tuyển lao động cho công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 [30/11/2015]
Thông báo tuyển lao động Việt Nam cho cty Ying Hsin [26/11/2015]
Thông báo tuyển lao động của cty TNHH MTV may mặc Leioula Việt Nam 2016 [24/11/2015]
Thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng tại tỉnh Trà Vinh [19/11/2015]
<<  <  1  2  >>  >>