Cở chữ: 09:16 AM,10/06/2009
Tiền lương tối thiểu tăng lên mức 650.000đ/tháng kể từ ngày 1/5/2009

Ngày 6/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung là 650.000 đồng/tháng, được thực hiện từ ngày 1/5/2009. Mức lương tối thiểu mới sẽ được áp dụng đối với 4 loại hình cơ quan, đơn vị, tổ chức, gồm: Các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Mức lương tối thiểu trên cũng sẽ được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở 4 loại hình cơ quan, đơn vị tổ chức trên; được dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2009 đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước; được dùng để tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung. Theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP, kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu mới đối với các đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm từ các nguồn: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ. Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ. Bên cạnh đó, sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương. Trong các doanh nghiệp, kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người lao động do công ty bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh. Cùng ngày, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh tăng thêm 5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/5/2009 đối với 5 nhóm đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân,công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

 - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ chợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cả hai Nghị định nêu trên có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

PV

In bài
Các bài viết khác:
Trà Vinh chăm lo tết cho người có công và người nghèo [30/01/2013]
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng: Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. [05/12/2011]
Thap nen tri an cac anh hung liet si nhan ngay 27-7 [28/07/2011]
<<  <  1  >>  >>