Trang tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: số 03, Phan Đình Phùng, P2, TXTV-Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (074).3862364; Fax: (074).3866548

Email: sldtbxhtv@gmail.com