Tin chuyên ngành

Bệnh dịch tả heo Châu Phi hiện tại chưa có vaccin để phòng và cũng chưa có thuốc để trị. Nếu heo mắc bệnh có khả năng chết lên 100%. Vì vậy, trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi thì công tác phòng là chính. Trường hợp phát hiện heo mắc hoặc nghi bệnh thì không tiến hành điều trị và bắt buộc tiêu hủy.

Ảnh hoạt động

Tổng số người truy cập