Cở chữ: 08:43 AM,18/02/2019
Triển khai, thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX

        Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, sáng ngày 15/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp triển khai, thực hiện các nghị Quyết kỳ họp thứ 10-HDND tỉnh khóa IX và một số Nghị quyết, văn bản liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự cuộc họp gồm: Đại diện các Sở, ban ngành, tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đại diện Ủy ban nhân dân, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Viên chức đề án 11 và đại diện hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
        Ông Huỳnh Kíp Nổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì cuộc họp.
 

Đại biểu tham dự cuộc họp

         Nội dung triển khai, gồm các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh), Nghị quyết của Tỉnh ủy và  Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nghị Quyết số 16-NQ-TU ngày 15/11/2017 về lãnh đạo phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực đến năm 2030 của tỉnh Trà Vinh;  Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/12/2017 về lãnh đạo phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025) và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp (Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp; Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).
          Cuộc họp cũng giải đáp một số khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình triển khai chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp những năm qua.
         Đây là những Nghị quyết, văn bản hướng dẫn các biện pháp chỉ đạo, điều hành để phát triển ngành nông nghiệp nói chung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Cuộc họp đã giúp các địa phương hiểu thêm, nắm vững hơn để triển khai, thực hiện.

Văn Đoái

In bài
Các bài viết khác:
Trà Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959-01/4/2019) và thả cá giống ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản [01/04/2019]
Triển khai, rà soát chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [01/04/2019]
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Khối 7 năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019 [04/03/2019]
Hội thảo "Mô hình sản xuất tôm theo chuỗi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ" [25/02/2019]
Hội nghị tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 [28/01/2019]
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2018 [17/01/2019]
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Trà Vinh năm 2019 [15/01/2019]
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hội nghị CB-CCVC năm 2019 [09/01/2019]
Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng [07/01/2019]
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2019 [02/01/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>