Cở chữ: 03:03 PM,29/03/2019
Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

     

          UBND tỉnh Trà Vinh vừa có Công văn số 930/UBND-NN ngày 20/3/2019 về việc thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản, khai thác thủy sản theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo thẩm quyền và tham mưu, trình UBND tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu ở Điều 72 Nghị định sô 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
          Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản có 09 Chương, 75 điều. Nghị định này hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196438

Thừa Thịnh

In bài
Các bài viết khác:
Điều kiện xã hội hóa đăng kiểm tàu cá [02/05/2019]
Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá [17/04/2019]
Hỗ trợ Cầu Kè xây dựng vùng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo [12/04/2019]
Cần chủ động phương án tiêu hủy (chôn) heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi [08/03/2019]
Thay đổi cách tiếp cận phòng, chống bệnh cúm gia cầm [01/03/2019]
Cảnh báo khả năng phát tán và gây hại của loài sâu hại mới vào Việt Nam - "sâu keo mùa Thu" [25/02/2019]
Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gà nông hộ [12/02/2019]
Tình hình sâu bệnh Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và biện pháp phòng trị [31/01/2019]
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn loại bỏ 9 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật [16/01/2019]
Phối hợp quản lý và ngăn chặn khai thác IUU đối với tàu cá tỉnh Kiên Giang hoạt động khai thác hải sản tại tỉnh Trà Vinh [09/01/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>