Thông tin liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Email: snn_ptnttv@vnn.vn
Điện thoại: 074.3840072      Fax: 074.3840301.