Công căn số 572/SYT-NVD

Số/Ký hiệu: 572/SYT-NVD
Trích yếu: Cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống "Cơ sở dữ lieu quốc gia"
Ngày ban hành: 12/03/2019
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
Loại văn bản: Công văn
Xem tệp đính kèm tại đây
Các bài viết cùng chuyên mục:
Công căn số 1041/SYT-NVD (08/05/2019)
Công căn số 956/SYT-NVD (25/04/2019)
Công căn số 909/SYT-NVD (22/04/2019)
Quyết định số 346/QĐ-SYT (18/04/2019)
Quyết định số 345/QĐ-SYT (18/04/2019)
Quyết định số 340/QĐ-SYT (16/04/2019)
Quyết định số 339/QĐ-SYT (16/04/2019)
Công căn số 858/SYT-NVD (12/04/2019)
Công căn số 857/SYT-NVD (12/04/2019)
Công căn số 794/SYT-NVD (04/04/2019)
12345...

Tổng số người truy cập