Thông báo danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

 

STT
TÊN SƠSỞ
ĐỊA CHỈ
GIẤYPHÉP HOẠT ĐỘNG
NGƯỜICHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN
1 BVĐK tỉnh Trà Vinh Số 27 Điện Biên Phủ, khóm8, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Số 01/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 26/6/2017
BS. Trần Kiến Vũ
2 BV Y dược cổ truyền Số 81, Quốc lộ 53, ấp BếnCó, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Số 08/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 09/11/2017
BS. Đoàn Thị Nguyền
3 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quốc lộ 60, ấp Sâm Bua, xãLương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Số 385/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 20/04/2015
BS. Nguyễn Văn Đời
4 Bệnh viện Sản Nhi Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa,huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Số 460/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 06/12/2016
BS. Lê Minh Dũng
5 Trung tâm Kiểm soát bệnhtật Số 01 Tô Thị Huỳnh, phường1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Số 599/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 06/12/2016
BS. Nguyễn Văn Lơ
6 Bệnh viện đa khoa khu vựcTiểu Cần Ấp Đại Mong, xã Phú Cần,huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Số 02/TV-GPHĐ
SYT TV cấp ngày 31/12/2013
BS. Nguyễn Thiên Lộc

 

Tổng số người truy cập