Công bố: Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

CÔNG BỐ
CƠ SỞ CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

STT Tên cơ sở Địa chỉ Giấy phép hoạt động Số thứ tự công bố Cấp ATSH
1 BVĐKKV Cầu Ngang Số 34, đường Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, TT. Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 03/SYT-GPHĐ cấp ngày 06/5/2015 02/02/2017/SYT-ATSH II
2 Trung tâm Giám định y khoa Số 04, Trưng Nữ Vương, khóm 4, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 493/SYT-GPHĐ cấp ngày 30/9/2015 06/8/2017/SYT-ATSH I
3 BVĐKKV Tiểu Cần Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 595/SYT-GPHĐ cấp ngày 21/10/2016 01/02/2017/SYT-ATSH II
4 TTYT huyện Tiểu Cần Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 468/SYT-GPHĐ cấp ngày 01/7/2016 01/02/2017/SYT-ATSH II
5 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh Ấp Sam Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 385/SYT-GPHĐ cấp ngày 30/8/2017 09/9/2018/SYT-ATSH II
 

Tổng số người truy cập