Báo cáo kết quả hậu kiểm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

 

Tổng số người truy cập