Thông báo đấu thầu thuốc VTYT 2013

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm


Các bài viết khác:
Thông báo Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu [19/04/2019]
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ [17/04/2019]
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng Trạm Y tế xã Đại Phúc [17/04/2019]
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc chưa trúng thầu năm 2018 [11/04/2019]
Gói thầu số 3: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, bao gồm 2 mặt hàng [11/04/2019]
Gói thầu số 1: Thuốc theo tên generic 3, bao gồm 7 mặt hàng [11/04/2019]
Chủ trương mua thuốc chưa trúng thầu năm 2018 [11/04/2019]
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng Trạm Y tế xã Ngọc Biên [10/04/2019]
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 [09/04/2019]
Thông báo Hủy thầu Gói thầu số 08 Thiết bị chống nhiễm khuẩn và thiết bị y tế khác, gồm 33 thiết bị [14/02/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 

Tổng số người truy cập