Sở Y tế Trà Vinh tổng kết công tác ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa, bệnh và thanh toán BHYT và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

[03/03/2017]
   Sáng ngày 03/03/2017, tại hội trường Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Sở Y tế Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa, bệnh và thanh toán BHYT và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 (2012 - 2013): Tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3

[20/12/2013]
   Sáng ngày 13/9/2013, tại hội trường Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 đã tổ chức trao 2 giải tập thể và 13 giải cá nhân cho các tác giả dự thi đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong số cá nhân đạt giải có tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3 về giải pháp " Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét thầu thuốc, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm"

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 (2012 - 2013): Tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3

[13/09/2013]
   Sáng ngày 13/9/2013, tại hội trường Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 đã tổ chức trao 2 giải tập thể và 13 giải cá nhân cho các tác giả dự thi đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong số cá nhân đạt giải có tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3 về giải pháp " Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét thầu thuốc, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm"

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 (2012 - 2013): Tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3

[13/09/2013]
   Sáng ngày 13/9/2013, tại hội trường Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 2 đã tổ chức trao 2 giải tập thể và 13 giải cá nhân cho các tác giả dự thi đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong số cá nhân đạt giải có tác giả Ưng Quốc Điền Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đạt giải 3 về giải pháp " Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét thầu thuốc, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm"

1

Tổng số người truy cập