TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC NĂM 2018

[12/11/2018]
   Thực hiện kế hoạch số 81/KH-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Sở Y tế Trà Vinh về việc triền khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến năm 2020 và Hưởng ứng Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc năm 2018 với chủ đề “ Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” với mục tiêu nhằm thu hút sự chú ý và quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tầng lớp nhân dân về phòng, chống kháng thuốc.

Truyền thông cao điểm phòng, chống bệnh Đái tháo đường và Rối loạn thiếu hụt Iốt năm 2018

[30/10/2018]
   Hưởng ứng Ngày Vận động toàn dân mua và sử dụng muối Iốt (02/ 11) và Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Đái tháo đường (14/ 11) năm 2018. Thực hiện công văn số 2188/SYT-NVY ngày 18/ 10/ 2018 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đợt truyền thông cao điểm phòng, chống bệnh Đáo tháo đường và Rối loạn thiếu hụt Iốt. Để hưởng ứng đợt truyền thông cao điểm này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố triển khai các hoạt động truyền thông để huy động sự hưởng ứng và tham gia ủng hộ của cộng đồng trong đợt truyền thông cao điểm phòng, chống bệnh Đái tháo đường và Rối loạn thiếu hụt Iốt năm 2018 với nhiều nội dung phong phú và đa dạng như:

TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO/HIV

[24/08/2018]
   Từ ngày 16-30/8/2018 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện/ thị xã/ thành phố tổ chức tập huấn truyền thông phòng chống bệnh Lao/HIV cho các học viên là cán bộ y tế, cộng tác viên chuyên trách Lao/HIV, các ban ngành đoàn thể tuyến cơ sở

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VÀ KỸ NĂNG VIẾT TIN BÀI

[10/03/2018]
   Nhằm củng cố và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, sử dụng phù hợp các tài liệu trong các buổi truyền thông cũng như hiểu và nắm vững cấu trúc của tin bài và biết được các nguyên tắc cơ bản khi viết tin bài. Từ Ngày 08-20/03/2018 Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện/ thị xã và thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn các phương pháp sử dụng tài liệu truyền thông và kỹ năng viết tin bài cho 40 học viên/ lớp là cán bộ Trung tâm Y tế, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và cộng tác viên y tế ấp, khóm.

Trung tâm truyền thông – GDSK: Kiểm tra giám sát hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe cuối năm 2017

[14/12/2017]
   Thực hiện kế hoạch số 174 của Trung tâm Truyền thông – GDSK về hoạt động kiểm tra giám sát truyền thông – giáo dục sức khỏe năm 2017. Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 13/12/2017 Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe đã thành lập đoàn tổ chức giám sát hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe cuối năm tại các Trung tâm Y tế huyện/ thị xã/ thành phố, bệnh viện huyện/tỉnh và Trung tâm chuyên môn, Chi cục trực thuộc Sở Y tế.

Kiểm tra chéo năm 2017: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trà Vinh được xếp loại xuất sắc

[18/11/2017]
   Thực hiện Công văn số: 222/GDSKTƯ, ngày 15/09/2017 của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung Ương về việc Kiểm tra chéo năm 2017.
Sáng ngày 17/11/2017, Đoàn kiểm tra Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (T4G) tỉnh Bình Dương do BSCKI. Cao Thanh Tùng – Phó giám đốc T4G Bình Dương làm Trưởng đoàn đến kiểm tra chéo tại T4G Trà Vinh. Tiếp Đoàn BS Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc T4G Trà Vinh.

TRÀ CÚ CÓ TRÊN 30 CÁN BỘ Y TẾ ĐƯỢC TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG

[09/09/2017]
   Thực hiện KH/08 của TTYT Trà Cú  phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trà Vinh. Về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn toàn huyện.

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ VIẾT TIN BÀI

[18/05/2017]
   Nhằm củng cố và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cũng như kỹ năng viết tin bài. Từ Ngày 16/5 – 05/06/2017 Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện/ thị xã và thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn các kỹ năng truyền thông và viết tin bài cho 40 học viên/ lớp là cán bộ Trung tâm Y tế, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và cộng tác viên y tế ấp, khóm.

Trà Vinh tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá

[14/03/2017]
   Từ ngày 13 đến 24/3/2017, tại thành phố Trà Vinh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tỉnh Trà Vinh tổ chức 02 đợt tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho gần 1.000 cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, công an, quản lý thị trường, thanh tra, Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn.

Truyền thông phòng, chống bệnh Tăng huyết áp

[29/10/2016]
 Ngày 28/10/2106, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trà Cú tổ chức lớp truyền thông phòng, chống bệnh Tăng huyết áp cho 60 đại biểu là các hội viên đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên y tế và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.
12

Tổng số người truy cập