296/QĐ-SYT 29/03/2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP" - Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bình Phú, Càng Long
713/SYT-NVY 27/03/2019 Các cơ sở khám chữa bệnh được cấp mã số cơ sở KCB ban đầu năm 2019
250/QĐ-SYT 14/03/2019 Tạm đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực ngoại khoa, khám sức khỏe của phòng khám đa khoa Hà Anh - TX Duyên Hải
572/SYT-NVD 12/03/2019 Cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống "Cơ sở dữ lieu quốc gia"
01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
218/QĐ-SYT 04/03/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Cơ sở bán thuốc Đông y - Vinh Kim, Cầu Ngang
217/QĐ-SYT 04/03/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Quầy thuốc Tấn An - Cầu Kè
216/QĐ-SYT 04/03/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Quầy thuốc Ngân Kha - Càng Long
215/QĐ-SYT 04/03/2019 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"
401/SYT-NVD 28/02/2019 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chat lượng
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tổng số người truy cập