400/SYT-NVD 28/02/2019 Thu hồi thuốc Fenspirol
383/SYT-NVD 26/02/2019 Rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
381/SYT-NVD 26/02/2019 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các thuốc thuộc anh mục đấu thầu tập trung Quốc gia
352/SYT-NVD 21/02/2019 Báo cáo giá thị trường về thuốc chữa bệnh cho người và giá dịch vụ y tế
349/SYT-NVD 21/02/2019 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
185/QĐ-SYT 14/02/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Quầy thuốc Tài Hoa - Châu Thành
306/SYT-NVD 14/02/2019 Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc
134/QĐ-SYT 28/01/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu - Trần Tố Lan - TP Trà Vinh
133/QĐ-SYT 28/01/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu - Tiêu Trung Cường - TP Trà Vinh
132/QĐ-SYT 28/01/2019 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" Quầy thuốc Phương Tuyền - Tiểu Cần
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tổng số người truy cập