131/QĐ-SYT 28/01/2019 Cấp giấy chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh dược, Cở sở đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"
44/QĐ-SYT 17/01/2019 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP" Quầy thuốc Thảo Vy - Châu Thành
43/QĐ-SYT 16/01/2019 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Cơ sở đạt "Thực hànhphân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc"
42/QĐ-SYT 16/01/2019 Cấp chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh dược, Cơ sở đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"
38/QĐ-SYT 15/01/2019 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề dược
28/QĐ-SYT 11/01/2019 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP" Quầy thuốc Phát Đạt
26/QĐ-SYT 10/01/2019 Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược - Ông Nguyễn Hải Linh
18/QĐ-SYT 05/01/2019 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP" Nhà thuốc Thanh Long - TP. Trà Vinh
14/QĐ-SYT 05/01/2019 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP" Quầy thuốc Thanh Mẫn - TX Duyên Hải
13/QĐ-SYT 05/01/2019 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP" Quầy thuốc Kim Ngân - Châu Thành
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >>  >>

Tổng số người truy cập