01 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 26/3/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành cính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT,

 

Trong đó, có 01 thủ tục hành chính công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông là “Thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp”.

 

Điều kiện để thực hiện TTHC là Trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính. Cơ quan phải thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp lại Giấy Xác nhận trong vòng 7 ngày làm việc theo quy định.

 

Thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 và được đăng trên trang Web của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/stttt , hệ thống dữ liệu quốc gia: csdl.thutuchanhchinh.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào để tìm hiểu và thực hiện khi có sự thay đổi.

 

Dưới đây là nội dung thực hiện thủ tục hành chính “Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp”

 

a)   Trình tự thực hiện:

-    Trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

-    Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

b)  Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp hồ sơ điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Trà Vinh tại website:

 http://1cua.stttt.travinh.gov.vn

c)   Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, nội dung bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; những nội dung thay đổi.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)  Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e)   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

f)    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông

g)   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận

h)  Lệ phí (nếu có):

Không có

i)    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau) thủ tục):

Không có

j)    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

k)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-   Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

-   Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 


 Thanh Lâm


Nộp hồ sơ thủ tục hành chính tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp bản sao không cần chứng thực nhưng phải có sổ gốc đối chiếu
Dự thảo Phương án Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy khi xảy ra tình huống bão mạnh, siêu bảo của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Từ ngày 15/9/2018, bắt đầu thực hiện chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số về 10 số
Ngành TT&TT phát động phong trào thi đua năm 2018
Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản
Tăng cường tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết
Bộ TT&TT hướng dẫn các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017
Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/02/2017
Bộ Thông tin và Truyền thông: Phát động thi đua trong toàn Ngành năm 2017
Bắt đầu thực hiện thu phí, lệ phí về cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân
13 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Báo chí năm 2016
Mẫu thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Hướng dẫn người dân cách xử lý khi nhận tin nhắn rác
Cả nước có 70 kênh truyền hình thiết yếu
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>