Cở chữ: Đăng ngày 14/11/2018 02:15 PM
Công văn số: 3695/BTTTT-HTQT về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019)

Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây