Cở chữ: Đăng ngày 16/02/2019 03:59 PM
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh

Sáng ngày 11/02/2019, tại Hội trường A của Sở, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh.Ông Trần Văn Khoảnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp, cùng dự có Ban Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Tại cuộc họp, ông Đỗ Thành Quốc, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 21/QĐ-STTTT của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019.
Sau khi công bố Quyết định, đại diện Ban Giám đốc Sở, ông Trần Văn Khoảnh, Giám đốc Sở trao Quyết định và chúc mừng bà Phạm Thị Mỹ Hạnh vừa được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị bà Phạm Thị Mỹ Hạnh trên cương vị mới tiếp tục chỉ đạo sâu sát và kịp thời hơn nữa, tham mưu Ban Giám đốc Sở lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.


Hồng Nhị