Thông báo mời thầu số 14: Mua sắm phần mềm quản lý văn bản - điều hành và các phần mềm liên quan
Đăng ngày 22/11/2018 04:00 PM

Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây

Các bài viết cùng chuyên mục:
Thông báo 575/TB-STTTT ngày 04/5/2019 về việc mời thầu "Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị máy scan" (06/05/2019)
Thông báo 549/TB-STTTT ngày 25/4/2019 về việc mời thầu Gói thầu số 21: Xây dựng phần mềm Cổng thông tin nghiệp vụ LGSP tỉnh Trà Vinh (02/05/2019)
Thông báo 517/TB-STTTT ngày 19/4/2019 về việc mời thầu Gói thầu số 11: Phầm mềm ISO điện tử (22/04/2019)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Thiết lập, nâng cấp, mở rộng mạng diện rộng (WAN), nâng cấp mở rộng mạng cục bộ (LAN) các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (06/12/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Hệ thống chính quyền điện tử nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh (06/12/2018)
Thông báo mời thầu số 15: Mua sắm phần mềm một cửa điện tử - dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm liên quan (22/11/2018)
Thông báo v/v kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị trạm truyền thanh cấp xã (02/11/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 2 “Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh 02 xã, cụm loa không dây” (24/07/2018)
Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu “Sửa chữa nâng cấp sân đường Nhà làm việc Sở Thông tin và Truyền thông” (22/05/2018)
Thông báo mời thầu Gói thầu số 8: Mua sắm máy vi tính, thiết bị nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh- đợt 1 (25/09/2017)
123