Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Đăng ngày 13/11/2018 09:55 AM
Họ và tên
Chức vụ
SĐT
Email
Trần Văn Khoảnh

Giám đốc

0913.187.593

tvkhoanh@travinh.gov.vn

 

Tổng số người truy cập