Một số câu hỏi về số hóa truyền hình mặt đất

[13/01/2016]
1. Khi triển khai Đề án số hóa, thì hạ tầng mạng lưới của Truyền hình cáp tương tự có sử dụng được để truyền tín hiệu số không? Nếu được thì có cần đầu thu không?

Số hóa truyền hình - cần chú ý gì?

[05/01/2016]
Mục tiêu Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg Ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt:

Bản tin thông báo về số hoá truyền hình mặt đất

[05/01/2016]
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”, với mục tiêu là hoàn thành việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất hiện nay từ công nghệ tương tự sang công nghệ số trước năm 2020.
1

Tổng số người truy cập