Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3), từ 06-09/11/2018 [13/11/2018]

      Sáng ngày 06/11/2018, tại Tỉnh ủy Trà Vinh, phối hợp với Học viện Chính trị  khu vực II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3). Lớp học diễn ra từ ngày 06/11/2018-09/11/2018 (lớp thứ nhất).

Kết quả làm việc với Trường Chính trị tỉnh Long An [13/11/2018]

       Ngày 04/10/2018, đoàn Trường Chính trị tỉnh Long An đến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham quan thực tế tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.

Kết quả làm việc với Trường Chính trị tỉnh Bình Phước [13/11/2018]

         Ngày 27/9-29/9/2018, đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham quan thực tế, nghiên cứu mô hình tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.
 

Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49, khóa 50 và chuyên viên chính khóa 20 [13/11/2018]

     Ngày 15/8/2018, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49, khóa 50 và chuyên viên chính khóa 20 năm 2018.
 

Trường chính trị tham dự hội thao các trường thuộc khối thi đua 9 tỉnh trà vinh năm 2018 [13/11/2018]

         Ngày 27/10/2018, Trường chính trị tham dự hội thao các trường thuộc khối thi đua 9 tỉnh trà vinh năm 2018
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyển tổ chức khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm năm 2018 [30/08/2018]

         Sáng ngày 25/8/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyển tổ chức khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm năm 2018 cho 50 cán bộ, công chức, viên chức là báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố và báo viên cấp xã thuộc tỉnh Trà Vinh.

 

Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47 và chuyên viên chính khóa 19 năm 2018 [02/08/2018]

     Sáng ngày 06/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47 và chuyên viên chính khóa 16 cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của khối thi đua 9 [02/08/2018]

     Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-KTĐ9 ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Khối thi đua 9 về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động bình xét và tiêu chí chấm điểm thi đua Khối 9.

Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48 [27/07/2018]

         Ngày 20/7/2018, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48 – Ngành Bảo hiểm xã hội.
 

Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 – Ngành Y tế [21/03/2018]

     Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 – Ngành Y tế
12345...

Tổng số người truy cập