Mỗi tuần một con số

3.327 tỷ đồng
là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện trong quý1/2017, giảm 9,17 so với cùng kỳ năm trước.
(Nguồn Cục thống kê)

Thống kê lượt truy cập

Tổng số người truy cập